قیمت بنزین در آسیا در مرز 60 دلار آرام گرفت

برگشت به صفحه قبل