بازار سکه در اولین روز هفته آرام گرفت/ دلار سه هزار و 907 .

برگشت به صفحه قبل