سس چینی kuhne سس ترش و شیرین با ترکیبی از فلفل و سیر، طعم .

برگشت به صفحه قبل