تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "یك استاد دانشگاه جایزه یكصدهزار دلاری را برای توسعه سلامت اهدا کرد" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

یك استاد دانشگاه جایزه یكصدهزار دلاری را برای توسعه سلامت اهدا کرد