تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "گزارش کمیته برجام هفته آینده در مجلس قرائت می شود" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

گزارش کمیته برجام هفته آینده در مجلس قرائت می شود