تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "واکنش حزب الله به ت و کابینۀ سعد حریری" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

واکنش حزب الله به ت و کابینۀ سعد حریری