تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "هواپیمای بازیکنان سایپا نتوانست در تبریز بنشیند لغو دیدار ماشین سازی و سایپا" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

هواپیمای بازیکنان سایپا نتوانست در تبریز بنشیند لغو دیدار ماشین سازی و سایپا