تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "مهمترین گروه هدف تحت حمایت کمیته امداد 45 درصد نیازمندان خانواده هایی هستند" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

مهمترین گروه هدف تحت حمایت کمیته امداد 45 درصد نیازمندان خانواده هایی هستند