تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "معاون استاندار گلستان دانشگاه ها باید محور توانمند سازی جامعه باشند" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

معاون استاندار گلستان دانشگاه ها باید محور توانمند سازی جامعه باشند