تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "مرکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در منطقه آزاد ارس تأسیس می شود" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

مرکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در منطقه آزاد ارس تأسیس می شود