تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "مجمع عمومی هیئت های ورزشی ناشنوایان استان یزد" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

مجمع عمومی هیئت های ورزشی ناشنوایان استان یزد