تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "متن کوتاه طنز امروزی درباره تلفن" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

متن کوتاه طنز امروزی درباره تلفن