تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "عصر شعر سوختگان حریم عشق در کرمان برگزار شد" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

عصر شعر سوختگان حریم عشق در کرمان برگزار شد