تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است