تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "شهرستان نیر نیازمند توسعه متوازن است" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

شهرستان نیر نیازمند توسعه متوازن است