تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "شناسایی و برخورد با معلم خاطی پایتخت که دانش آموزانش را ضرب و شتم می کرد" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

شناسایی و برخورد با معلم خاطی پایتخت که دانش آموزانش را ضرب و شتم می کرد