تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "سیاست کلی اصولگرایان در انتخابات ۹۶ تصمیم جمعی و وحدت گفتمانی است" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

سیاست کلی اصولگرایان در انتخابات ۹۶ تصمیم جمعی و وحدت گفتمانی است