تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "سنگ های جانداری با بارش باران رشد می کنند" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

سنگ های جانداری با بارش باران رشد می کنند