تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "زیاده خواهی ترکمن ها مانع حصول توافق گازی شد ایران مذاکرات را ترک کرد" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

زیاده خواهی ترکمن ها مانع حصول توافق گازی شد ایران مذاکرات را ترک کرد