خدایا ب امید خودت ن بنده های بیخودت خدایا ب امید خودت نه بنده های بیخودت

خدایا ب امید خودت ن بنده های بیخودت خدایا ب امید خودت نه بنده های بیخودت خدایا ب امید خودت ن بنده بیخودت خدايا ب اميد خودت خدایا ب امید خودت ن بنده های خدایا به امید خودت خدایا به امید خودت نه بنده های بیخودت خدایا به امید خودت نه بندهای بی خودت خدايا به اميد خودت

تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "خدایا ب امید خودت" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

خدایا ب امید خودت