تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "توجه به طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

توجه به طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم