تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "تعطیلی کارخانه قند کرج موقتی است کارگران حقوق معوقه ندارند" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

تعطیلی کارخانه قند کرج موقتی است کارگران حقوق معوقه ندارند