تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "به دلیل صادرنشدن کارت بازی آندرانیک تیموریان به آبادان نرفت" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

به دلیل صادرنشدن کارت بازی آندرانیک تیموریان به آبادان نرفت