تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "بازار تهران از نظر اي وضعيتی شبيه پلاسکو دارد قوه قضاييه سازمان آتش نشانی را ضابط قضايی کند تا حادثه پلاسکو تکرار نشود" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

بازار تهران از نظر اي وضعيتی شبيه پلاسکو دارد قوه قضاييه سازمان آتش نشانی را ضابط قضايی کند تا حادثه پلاسکو تکرار نشود