تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "استاد امیرخانی از مفاخر و سرمایه های کشور است" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

استاد امیرخانی از مفاخر و سرمایه های کشور است