تاریخ: نویسنده:

برای مشاهده عکس های با موضوع "از انصراف تهران از انجام آزمایش موشک بالستیک تا کاهش بهای نفت نخستین خلبان محجبه هواپیمای نظامی تصاویر" روی لینک های زیر کلیک نمائید:

از انصراف تهران از انجام آزمایش موشک بالستیک تا کاهش بهای نفت نخستین خلبان محجبه هواپیمای نظامی تصاویر